Infraröd värme- & torkteknik ger stora möjligheter

För dig som är obekant med infraröd värmestrålning följer nedan lite teori.

Vad är infraröd strålning?

Infraröd strålning är en typ av elektromagnetisk strålning som är snarlik synligt ljus, men som har den högsta uppvärmningseffekten i hela det elektromagnetiska spektrat. Våglängdsområdet för IR sträcker sig från ca 0,8 μm till 1 mm, mellan synligt ljus (0,38-0,76 μm) och radiovågor ( > 1 mm). IR-området brukar delas in i Kortvågs IR (KV), Mellanvågs IR (MV) samt Långvågs IR (LV) enligt figur över strålningsspektra.

Industrin använder värmestrålningen

Industriella IR-system avger normalt sin värmestrålning inom kortvågs- eller mellanvågsområdet. Värmestrålningen kan genereras elektriskt via stavformade IR-lampor med volframtråd, vilken värms till max 2000-2500° C ( KV), inbyggda i IR-anläggningars värmemoduler. Alternativt emitteras MV-strålning från Gas-IR moduler där emittern värms med gas till ca 800-1000°C (MV) eller elektriskt från Mellanvågs-lampor eller keramiska element vid liknande temperaturnivåer.
Alla kroppar avger infraröd strålning motsvarande deras temperatur, ända ned till absoluta nollpunken (-273,15°C). Våglängden vid vilken strålningen har sitt maximum förkortas i takt med stigande emitter- temperatur enligt Wien´s förskjutningslag. Se figur IR spektra.

Våglängdsförskjutningen förklarar varför vi kan se när något blir hett nog att glöda (~650°C). Tillräckligt mycket av den IR-strålning som avges faller då inom det synliga området, som det mänskliga ögat kan detektera.

Den totala strålningen som avges från en kropp (emitter) är proportionell mot dess absoluta temperatur upphöjt till fyra (Stephan-Boltzmann´s lag).
Det praktiska resultatet av dessa fysikaliska lagar är att en IR-emitter med högsta intensitet byggs med kortvågslampor som ofta är tätpackade.

Fördelar med kortvågig IR-teknik

Med rätt IR-teknik för er verksamhet kan företaget få en rationell värme- eller torkprocess till lägre energikostnad. 

Snabb uppstart och avkylning

Kortvågs IR ger full effekt på sekunden utan att värma den omkringliggande luften.

Hög intensitet

Hög intensitet gör IR-torkar förhållandevis små och lätta att installera.

Kostnadseffektivitet

Med rätt IR-teknik för er verksamhet kan företaget få en rationell värme- eller torkprocess till lägre energikostnad.

Hög effektivitet

Hög effektivitet vid rätt applicering och regelbundet underhåll. Intern och extern renhet är viktigt då IR-modulen är ett optiskt system

Möjlighet till riktad värmning

…just där du vill ha den, med lämpliga reflektorer.

God reglerbarhet

0-100%, viktig för process-styrningen

image26 1
IR-historia
IR-strålningen, upptäckt av Sir William Herschel år 1800, fick verklig industriell tillämpning först på 1930-talet då billack torkades med belysningslampor i speciella reflektorer. IR-intensiteten var då enbart ca 5 kW/m² att jämföra med dagens högintensiva IR-torkar i pappersindustrin, vilka maximalt kan ge nära 600 kW/m².

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss via kontaktformuläret här intill om du har några frågor om våra produkter eller tjänster.