Kvalitetsprodukter och reservdelar till marknadens lägsta priser

Läs mer om de produkter vi erbjuder

Vi levererar det ni behöver!

Vårt mångåriga arbete med IR-anläggningar har resulterat i ett brett kontaktnät och goda leveransavtal med flera leverantörer av reservdelar och ny teknik till IR-anläggningar.

Vi erbjuder våra kunder nyckelkomponenter av hög kvalitet till mycket konkurrenskraftiga priser och kan tillhandahålla såväl standardprodukter som kundunika varianter. Våra IR-lampor har utvecklats i nära samarbete med vår lampleverantör och har en kvalitet som vida överstiger övriga standardsortiment på marknaden, vilket resulterar i en väsentligt längre livslängd.

Vi tillhandahåller nyckelkomponenter och reservdelar till flertalet förekommande elektriska IR-anläggningar på marknaden.

Några exempel på nyckelkomponenter är:

  • IR-lampor
  • Kvartsglas
  • Guldbelagda reflektorglas
  • Motreflektorglas

Exempel på våra reservdelar:

IR-lampor

Motreflektorglas

Guldbelagda reflektorglas

Kvartsglas

Kontakta oss för offert och snabb leverans!

Exempel på våra produkter:

IR-lampor

Guldreflektorer

Skyddsglas

Keramreflektorer

Kopplingsplintar och isolatorer

Helrenoverade IR-moduler

Specialutrustningar för ert behov

Ett antal specialutrustningar av hög kvalitet kan nu också erbjudas för att effektivisera produktionen och förenkla underhållet av IR-utrustningar.

Kontakta oss för offert!

Några exempel på specialutrustningarÄndamål
Pyrometrar för processtyrningEnergibesparing / Kvalitetsoptimering
Brandförebyggande system för IRProduktivitet / Minskat rengöringsbehov
Branddetektor
IR-anpassad
Produktivitet / Minskat rengöringsbehov
IR KanttorkarProduktivitet / Kvalitetsoptimering
Rengöringsutrustning
IR-skyddsglas
Energibesparing/ Produktivitet & förenklat underhåll

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss via kontaktformuläret här intill om du har några frågor om våra produkter eller tjänster.